Various Committee Members

Registration, Reception and Certificate Committee
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. Sunil Sangame
Coordinator
CSE
9449784770
2)
Shri. G. P. Tiwari
Member
TPO
9448505993
3)
Shri. G. K. Salimani
Member
Library
9448584806
4)
Shri. Sudhakar H.
Member
Chemical
8660448684
5)
Smt. Shilpa Harnale
Member
CSE
9731051555
6)
Kum. Vijayshree
Member
AS&H
8971204011
7)
Kum. Sumashree
Member
AS&H
8088837774
8)
Shri. Santosh Tapshale
Member
CSE
9241776428
9)
Shri. Navanath Kulkarni
Member
CSE
9972786901

Accommodation @ BIDAR PLUS Transportation
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Dr. Ashok Koti
Coordinator
AS&H
9448461738
2)
Shri. A. Pandurang
Member
CV
9449303406
3)
Shri. Yogesh Gundge
Member
CSE
9448986751
4)
Shri. Satish Kannale
Member
E&CE
9482658815
5)
Shri. Bheemrao Patil
Member
CSE
9986255240
6)
Dr. Geetanjali Alle
Member
AS&H
9448845540
7)
Shri. Umakanth Mathpati
Member
ME
9449661130
8)
Shri. Basavaraj Swamy
Member
ME
9980241522
9)
Shri. Jagannath Sutar
Member
ME
9448410808
Food Committee
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. C. K. Patil
Coordinator
CV
9741222684
2)
Shri. Anil Patil
Member
ME
9448266506
3)
Shri. Ashok G.
Member
ME
9448024213
4)
Shri. Ullas Jaje
Member
CV
9535769136
5)
Shri. Vinod Gama
Member
CV
9902382829
6)
Shri. Vishnu
Member
CV
9845775076
7)
Shri. Vishal M.
Member
CV
9035174903
8)
Shri. Santosh Dhadde
Member
CV
9739752352
9)
Shri. Vijaykumar Bardapure
Member
Office
9448459916
10)
Shri. Gurunath Patil
Member
Office
9731193497

Disciplinary
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Prof. P. N. Diwkar
Coordinator
Vice Principal
9448505994
2)
Dr. A. M. Bhavikatti
Member
E&CE
9483996117
3)
Dr. Sanjeev D.
Member
ME
9448567869
4)
Dr. Vijay Kumar Durg
Member
AS&H
9482299700
5)
Shri. Rajkumar B. Patil
Member
CSE
9448716437
6)
Dr. T. S. Vishwanath
Member
E&CE
9972605505
7)
Shri. Basavaraj Prabha
Member
CSE
9591053158
8)
Shri. Manoj Khandre
Member
CSE
9739364747
9)
Shri. Umesh Lokande
Member
Office
99972284500

Website Design and Maintenance
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. Rajkumar Patil
Coordinator
CSE
9448716437
2)
Shri. Vishal More
Member
CSE
8762478008

Maintenance
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. Md. Khaja M
Coordinator
CV
9008951303
2)
Shri. Sheshappa Siddanna
Member
Maintenance
9591432444
3)
Shri. V. C. Patil
Member
E&CE
9945023789
4)
Shri. Pawan Dixit
Member
Office
9945110613

Publicity, Flex, Photography, Bouquet, Momentous, Stalls & Sponsorship
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Dr. Sanjay Gowre
Coordinator
E&CE
8951855685
2)
Shri. Sanjeev Gogga
Member
E&CE
9449460649
3)
Shri. Prashant R. S.
Member
E&CE
9880770846
4)
Shri. Vijay Katgi
Member
E&CE
9731274329
5)
Shri. Md. Rafique
Member
CSE
9880807961
6)
Shri. Sai Lohar
Member
ME
8123100397

Stage & Cultural Events
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. Dhiraj Deshpande
Coordinator
E&CE
9448582954
2)
Shri. Dhanraj Biradar
Member
Chemial
8147631942
3)
Shri. Nagshetty Kollar
Member
CSE
9063522330
4)
Shri. L. M. Deshpande
Member
CSE
9741609278
5)
Shri. Mallikarjun Mugli
Member
CSE
9448568396
6)
Smt. Sangeeta Swamy
Member
PRO
9834514400
7)
Shri. B. V. Mamma
Member
E&CE
9731021053
8)
Shri. S. K. Mugli
Member
E&CE
9972045063
Accommodation @ BHALKI
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. B. M. Patil
Coordinator
ME
9448349711
2)
Shri. Anil Kodge
Member
AS&H
9448715561
3)
Kum. Bhagyashree
Member
Chemical
9686999265
4)
Kum. Poojashree
Member
CV
9916042829
5)
Shri. Amar Vatambe
Member
ME
9036446431
6)
Shri. Sharankumar Mattad
Member
CV
7259435272
7)
Shri. Jairaj Siddanna
Member
ME
9945126450
8)
Shri. Hanumanth Kulkarni
Member
CSE
9902392811
9)
Shri. Vinayak Biradar
Member
CSE
9448584819
10)
Shri. Arvind
Member
ME
11)
Shri. Mallikarjun (ME)
Member
ME

Events Seminar Hall & Auditorium Maintenance
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. Uday Kalyane
Coordinator
E&CE
9448572338
2)
Shri. Hameed Miyyan
Member
E&CE
9972893086
3)
Shri. Prahallad S.
Member
E&CE
9740066634
4)
Shri. Rajshekhar Mathpati
Member
ME
9480719736
5)
Shri. Rajreddy
Member
ME
8015846497
6)
Shri. Prashant R. S.
Member
E&CE
9880770846
7)
Shri. Prasanna
Member
Chemical
9705596616
8)
Dr. Kalpana
Member
E&CE
9886642014
9)
Kum. Surekha Shaka
Member
CV
10)
Kum. Shruti Biradar
Member
CV
11)
Shri. Shivkumar Andure
Member
CSE
9448947630
12)
Shri. Adarash Adeppa
Member
ME
13)
Smt. Geeta Patil
Member
CSE
7795201485
14)
Smt. Chamundeshwari
Member
CSE
15)
Shri. Jeevraj Samuel
Member
ME

Finance
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Dr. Nagshetteeppa Biradar
Coordinator
Principal
9448505353
2)
Dr. Sanjay Gowre
Member
E&CE
8951855685
3)
Shri. Sanjeev Gogga
Member
E&CE
9449460349
4)
Shri. Somnath Mulge
Member
Office
9731051232

Food (Guests)
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Shri. Shivkumar Biradar
Coordinator
ME
9448026027
2)
Shri. Mallikarjun Honna
Member
CV
9448434687
3)
Shri. Mallikarjun Devani
Member
Chemical
9480757320
4)
Shri. Nagaraj Patil
Member
AS&H
9611219359
5)
Shri. Sanjay Kulkarni
Member
E&CE
9986730914
6)
Shri. Suryakanth Suryan
Member
ME
9481534619

Press and Media
Sr. No.
Staff. Name
Title
Department
Contact No.
1)
Dr. B. Suryakanth
Coordinator
E&CE
9448449744
2)
Shri. B. S. Patil
Member
Chemial
9481300244
3)
Shri. Nagaraj Patil
Member
AS&H
9611219359
4)
Shri. Vijay Katgi
Member
E&CE
9731274329
5)
Shri. Chandrakanth Reddy
Member
CSE
9886052002
6)
Shri. Shantkumar Shetkar
Member
Office
9740307506